SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EE1038 - Regulació Automàtica

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA

1.    Introducció al control de sistemes per computador
    1.1.    Definició
    1.2.    Control continu i control seqüencial
    1.3.    Plataformes per a la programació d'algorismes de control
    1.4.    Perifèrics entrada-eixida utilitzats en el control de processos

2.    Implementació d'automatismes seqüencials
    2.1.    Diagrames d'etapa transició
    2.2.    Programació de diagrames d'etapa transició

3.    Implementació digital de controladors continus
    3.1.    Definició de control digital
    3.2.    Implementació d'un controlador digital
    3.3.    Implementació digital del controlador PID
    3.4.    Consideracions per a la implementació de controladors digitals

4.    Control avançat de processos
    4.1.    Sistemes dinàmics en espai d'estats
    4.2.    Sistemes discrets
    4.3.    Control per realimentació de l'estat
    4.4.    Control predictiu
    4.5.    Control adaptatiu
    4.6.    Control intel·ligent

TEMARI DE PRÀCTIQUES 

1. Introducció als microcontroladors
2. Disseny i implementació d'un automatisme seqüencial
3. Control de posició d'un cilindre pneumàtic
4. Control de velocitat i posició d'un motor de corrent continu
5. Control d'un procés multivariable

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16