Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1037 - Electrònica Digital i Microcontroladors

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en tres activitats: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (laboratori) i treball personal.

En els ensenyaments teòrics s'empraran la lliçó magistral, aprenentatge basat per problemes (ABP) i aprenentatge cooperatiu. La lliçó magistral s'utilitzarà puntualment per presentar els conceptes bàsics i essencials del temari.  L'ABP serà la metodologia predominant en l'ensenyament teòric. L'alumne en el seu treball personal no presencial i de forma autònoma amb cerca de fonts d'informació, dissenyarà  tant programes en assemblador com a sistemes digitals. A la classe presencial es presentaran diferents solucions al problema plantejat, i es realitzarà de forma cooperativa una anàlisi crítica de les solucions proposades. Posteriorment cada alumne realitzarà una autoavaluació del seu treball.

Els ensenyaments pràctics (laboratori) tindran com a finalitat desenvolupar la capacitat de programar microcontroladors i la capacitat de descripció maquinari mitjançant treball de laboratori utilitzant l'entorn de desenvolupament maquinari, entorn de programació, plataforma de prototipado maquinari i instrumentació d'anàlisi i mesurament electrònic. A més, el desenvolupament pràctic requerirà la capacitat d'aplicar els seus coneixements per plantejar i dur a terme projectes que complisquen uns requisits prèviament especificats en les diferents pràctiques. Per a això, durant el treball de laboratori se'ls demanarà als alumnes que realitzen el disseny i implementació d'un sistema digital i programar en assemblador un sistema encastat per a realitzar una apliación de control industrial.

Durant la sessió de l'aprenentatge basat en problemes (ABP) es desenvolupen activitats encaminades a l'adquisició del resultat d'aprenentatge ENAEE API3 "La comprensió de mètodes i tècniques aplicables i les seues limitacions.". El detall d'aquestes activitats es defineix en la fitxa d'activitat corresponent accessible a l'Aula Virtual de l'assignatura.