Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1037 - Electrònica Digital i Microcontroladors

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB03 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

CC05 - Coneixements dels fonaments de l’electrònica.

CEE08 - Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seua aplicació a l’automatització industrial.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç de realitzar en equip un projecte d’electrònica digital i programació de microcontroladors.

CG05 - Ser capaç d’utilitzar programes informàtics usats en l’àmbit de l’electrònica digital i els microcontroladors.

CG04 - Ser capaç d’utilitzar documentació tècnica en anglès sobre els components electrònics.

CG02 - Ser capaç d’usar en els dissenys propis la informació obtinguda de forma autònoma en notes d’aflicció i especificacions tècniques dels circuits i components.

CEE08 - Ser capaç de dissenyar sistemes basats en microcontrolador i programar-los per a solucionar problemes concrets d’automatització industrial.

CC05 - Ser capaç d’explicar el flux de disseny de sistemes per a dispositius lògics programables.

CC05 - Ser capaç de diferenciar els distints tipus de sistemes electrònics digitals i d’explicar els seus avantatges i inconvenients.

CB03 - Ser capaç de dissenyar una funció senzilla en llenguatge assemblador.

CB03 - Ser capaç de citar i descriure els llenguatges de descripció de maquinari més importants.

CB03 - Conèixer i diferenciar els llenguatges de programació de baix i d’alt nivell.