SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EE1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI ENSENYAMENTS TEÒRIQUES.

Tema 1. Introducció a la transmissió de calor.

1.1. Introducció als mecanismes de transmissió de calor i lleis fonamentals

Tema 2. Transmissió de calor per conducció.

2.1. Fonaments de la transmissió de calor per conducció.

2.2. Conducció estacionària unidimensional.

2.3. Conducció estacionària unidimensional. Superfícies esteses.

2.4. conducció multidimensional

Tema 3. Transmissió de calor per convecció.

3.1. Conceptes fonamentals de convecció.

3.2. Convecció forçada externa.

3.3. Convecció forçada interna.

3.4. Convecció natural.

3.5. Convecció de canvi de fase.

Tema 4. Intercanviadors de calor.

4.1. Introducció i anàlisi bàsica.

4.2. Mètodes de càlcul.

Tema 5. Transmissió de calor per radiació.

5.1. Principis fonamentals de la radiació.

5.2. Transmissió de calor per radiació. Mètodes de Càlcul.

Tema 6. Fonaments de màquines tèrmiques.

6.1. Fonaments termodinàmics de màquines tèrmiques.


TEMARI ENSENYAMENTS DE LABORATORI.

P.1. Elements de mesura en Enginyeria Tèrmica.
P.2. Aïllament en edificació.
P.3. Superfícies addicionals.
P.4. Intercanviadors de calor.
P.5. Transmissió de calor per radiació.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16