Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1025 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

D’acord amb les directrius del pla d’estudis, l’avaluació contempla un examen final (60%) i una part d’avaluació continua (40%)  la qual està dividida en:
  • Dos exàmens parcials (12,5% cadascú)
  • Pràctiques de laboratori (15%) 

Per a superar l’assignatura és necessari complir les següents condicions:

  • obtindre una nota mínima de 4 sobre 10 a cadascuna de les parts en què està dividit l’examen final.
  • obtindre una nota global en l’assignatura igual o superior a 5 sobre 10.

Quan la nota de l'examen final siga inferior a 4, la qualificació de l'assignatura serà l'obtinguda a l'examen, i quan la nota en una de les parts de l'examen final siga inferior a 4, la qualificació màxima que es podrà obtindre en l'assignatura serà 4,5. 

Per a la segona convocatòria es mantindrà les qualificacions obtingudes en l’avaluació continua i en les parts de l'examen final amb nota igual o superior a 4. No obstant això, en aquells estudiants amb la nota d'avaluació contínua suspesa, la nota de l'examen final tindrà un pes del 85%. El 15% restant correspondrà a les pràctiques de laboratori.

L’estudiant es considerarà presentat en la convocatòria corresponent únicament si es presenta a l’examen final.