SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

EI1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 2 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 4 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1003 - Programació I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1004 - Estructura de Computadors

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 2 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1005 - Anglès (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 15 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1007 - Física

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 10 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1008 - Programació II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1010 - Arquitectura de Computadors

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1012 - Estadística i Optimització (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1013 - Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 13 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1014 - Sistemes Operatius

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 20 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1015 - Introducció a Xarxes

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1016 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1017 - Programació Avançada

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 46
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1018 - Administració de Sistemes Operatius

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1019 - Administració i Configuració de Xarxes

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1020 - Bases de Dades

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1021 - Sistemes Distribuïts

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 46
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1022 - Algorítmia

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 44
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1023 - Fonaments d'Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1024 - Programació Concurrent i Paral·lela

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1025 - Gràfics i Multimèdia

Curs 3 - Semestre 1 - Optativa

6 0 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 49
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 54
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1028 - Sistemes Intel·ligents

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1030 - Anàlisi de Sistemes d'Informació

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 2 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1031 - Verificació i Validació

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 4 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1032 - Anàlisi de Programari

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 4 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1034 - Seguretat Informàtica

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 3 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1055 - Disseny i Gestió de Xarxes

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 5 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1035 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1038 - Disseny de Sistemes de Bases de Dades

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1039 - Disseny de Programari

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1042 - Tecnologies i Aplicacions web

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1043 - Arquitectura de Sistemes Informàtics

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1044 - Administració de Sistemes Informàtics

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1045 - Sistemes de Suport a la Decisió

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 1 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 0 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1048 - Paradigmes de Programari

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1049 - Taller d'Enginyeria del Programari

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1050 - Mètodes Àgils

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1051 - Administració de Serveis de Xarxa

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1052 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1053 - Tecnologies Emergents

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
18 6 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1057 - Xarxes i Dispositius Mòbils

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1059 - Arquitectura de Sistemes Informatitzats

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1060 - Disseny de Sistemes Digitals

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 5 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EI1061 - Arquitectures Avançades

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 5 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16