SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1052 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

45%

Avaluació contínua

40%

Presentació oral en anglès

15%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura s'ha d'obtindre almenys un 50% de la qualificació corresponent a les tasques de l'avaluació contínua, almenys un 50% de la qualificació corresponent a l'examen i almenys un 40% de la qualificació corresponent a la presentació oral en anglès. Les parts aprovades es guarden fins a la segona convocatòria del curs acadèmic que s'han superat.

B) Un/a estudiant es considera presentat/ada si es presenta a l'examen, ha realitzat almenys un 50% de les tasques corresponents a l'avaluació contínua i ha realitzat la presentació oral en anglès. Açò es fa així perquè per a poder avaluar un/a estudiant és necessari disposar d'evidències suficients dels tres components de l'avaluació (avaluació contínua, examen i presentació oral en anglès).

La nota de l'evaluació contínua de pràctiques i de la presentació oral podrà recuperar-se en la segona convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16