SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1051 - Administració de Serveis de Xarxa

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

50%

Avaluació de pràctiques

25%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

Els criteris de evaluació seran els següents:

25% evaluació continuada: es realitzará una evaluació, que podrà ser oral, sobre les pràctiques realitzades en les sessions de laboratori.
25% evaluació de pràctiques: s'avaluarà la correcció de les pràctiques realitzades en les sessions de laboratori.
50% examen: l'examen consistirà, bé en una prova escrita sobre els continguts teòrics de l'assignatura, o en la realizació d'un treball personal per part de l'alumne sobre algun servei de xarxa.

Cal obtenir almenys un 4 en cadascun dels anteriors apartats. A la segona convocatòria es recuperarà cadascuna de les parts no aprovades.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16