Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1050 - Mètodes Àgils

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Mètodes d'ensenyament-aprenentatge

S'utilitzarà una metodologia basada en l'avaluació contínua, que fomente al mateix temps l'autonomia de l'alumnat i el treball cooperatiu, de manera que l'objectiu final siga aprendre a aprendre. 

Durant les sessions de teoria es treballaran els coneixement i habilitats necessàries per a dur a terme un projecte informàtic seguint una metodologia àgil. A més a més, durant aquestes sessions es plantejarà un cas pràctic real en grup a partir del qual es realitzaran les pràctiques.

En els seminaris es treballaran de manera individualitzada diferents tècniques que poden ser útils en la gestió àgil de projectes.

Tant en les sessions de teoria com en les pràctiques es treballarà en grup. Les pràctiques estaran coordinades amb l'assignatura optativa EI1049, Taller d'Enginyeria del Programari, per la qual cosa es recomana cursar aquestes dues assignatures durant el mateix curs acadèmic. A més a més, en les pràctiques s'utilitzaran eines de gestió àgil de projectes.