Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1050 - Mètodes Àgils

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

100%

Criteris de superació

Sistema d'avaluació

L'assignatura s'avaluarà mitjançant la signatura d'un contracte d'aprenentatge, complint les condicions que s'hi especifiquen. L'assistència a les sessions de teoria, seminaris i pràctiques és recomanable a causa del treball cooperatiu que es realitzarà en elles i que és una part inherent a l'assignatura. És fonamental l'assistència el primer dia de classe, ja que es negociarà el contracte i es presentarà amb detall la programació i mapa conceptual de l'assignatura.

Les condicions per a aprovar l'assignatura són:

  • En la primera convocatòria: obtenir una nota final en l'avaluació contínua igual o major que 5 sobre 10.
  • En la segona convocatòria: les condicions són les mateixes que en la primera. Les activitats recuperables s'indicaran en el contracte i permetran que l'alumnat puga aprovar en segona convocatòria, garantint que pot recuperar almenys el 60% de l'assignatura. Només es guardaran les notes aprovades (5 sobre 10) de l'avaluació contínua de la primera convocatòria per a la segona del mateix curs acadèmic.

Es considera que un alumne o una alumna s'ha presentat a una convocatòria en quant tinga avaluat el 60% de l'assignatura.