SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1048 - Paradigmes de Programari

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

S'utilitzarà una metodologia d'avaluació contínua que fomenti el treball autònom i cooperatiu. En les sessions de teoria s'introduiran fonaments de paradigmes moderns de desenvolupament de programari, i es fomentarà l'anàlisi i discussió de casos d'estudi. Les sessions pràctiques treballaran l'aprenentatge basat en projectes, a partir de les tècniques i eines proposades en les classes de teoria. Els seminaris seran espais de reflexió i discussió sobre àmbits i eines complementaris per a les activitats teòriques i pràctiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16