SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura s'organitzarà en sessions de teoria i pràctiques. Les sessions de teoria presentaran els conceptes des del punt de vista teòric i es proposaran temes específics per a què els alumnes investiguen i aporten els seus punt de vista. A més dels continguts de teoria es proposarà a cada alumne un tema complementari sobre el qual hauran de preparar un xicotet treball individual.  

En les sessions de pràctiques es revisarà la funcionalitat de dos ERP's comercials  i s'usaran eines de modelització de processos de negoci. Els alumnes desenvoluparan un treball pràctic en grup basat en aquestes eines i en els continguts de pràctiques . 

En els seminaris es  realitzaran les presentacions dels treballs de pràctiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16