SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1044 - Administració de Sistemes Informàtics

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Teoria:

1. Introducció. El servei d'informàtica. 
  • Organització i serveis d'un departament TIC. 
  • Adquisició i manteniment d'infraestructura maquinari i programari. 
2. Explotació de sistemes informàtics. 
  • Avaluació del rendiment de sistemes 
  • Monitorització de sistemes 
3. Seguretat i administració de TI. 
  • Principis de seguretat 
  • El factor humà en la seguretat. Formació a usuaris.
4. Metodologies per a la gestió de serveis informàtics. 
  • Bones pràctiques per a la gestió de TI 
  • Sistema de Gestió de Serveis de TI. ISO / IEC 20000 
  • Processos de gestió 
 
Problemes
 
Durant les classes de problemes es realitzaran exercicis sobre els temes de teoria 1, 2 i 3.
 
Laboratori
 
Es realitzaran diverses pràctiques relacionades amb els temes 2,3 i 4.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16