Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1035 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb el caràcter teoricopràctic atribuït a la matèria en el pla d'estudis, aquest curs integrarà, al costat dels coneixements teòrics, un programa de pràctiques encarat a l'aprofundiment en el coneixement i el domini dels problemes, els conceptes i les tècniques de la creació d'empreses. La metodologia docent que s'emprarà en l'assignatura consistirà en classes teòriques, classes pràctiques i tutories.

Els conceptes teòrics els desenvoluparà el professorat de l'assignatura. Des del punt de vista metodològic, es farà ús de la classe magistral
participativa, on es pretén proveir de continguts i d'experiències en emprenedoria, a partir de materials teòrics i de sessions amb professionals de l'àmbit de l'emprenedoria afins a sectors tecnològics. Amb això també es pretén obrir el debat amb l’alumnat a través de la reflexió i els comentaris sobre les experiències presentades en classe.


En les sessions pràctiques es farà ús del mètode del cas i la resolució d'exercicis pràctics. Amb això es pretén que l'alumnat siga capaç d'aplicar els conceptes teòrics apresos per a poder identificar problemàtiques i aportar-hi solucions. A més, la realització d'activitats en equip permetrà que l'alumnat aprenga a cooperar per a obtenir un resultat més eficient i també a defensar les seues postures, així com respectar les dels i les altres membres de l'equip. Algunes de les activitats proposades requeriran una major dedicació en horari no presencial, i exigiran la seua realització en equip i la presentació posterior en classe, o bé a través de l'Aula Virtual.

Les tutories permetran la resolució de dubtes en l'aplicació de les tasques pràctiques a realitzar, amb especial menció als casos on es requerisca un treball en equip no presencial per part de l’alumnat.


Es pretén utilitzar la pàgina web de l'assignatura, a través de l'Aula Virtual, com a canal de comunicació i element integrador de totes les activitats a realitzar en l'assignatura.