SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1030 - Anàlisi de Sistemes d'Informació

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEORIA

UNITAT DIDÀCTICA I: ENGINYERIA DE REQUISITS

 • Tema 1. Procés d'enginyeria de requisits
 • Tema 2. Obtenció de requisits
 • Tema 3. Especificació de requisits i modelització amb UML
 • Tema 4. Validació i traçabilitat de requisits

UNITAT DIDÀCTICA II: ANÀLISI DE REQUISITS

 • Tema 5. Modelització de dades amb UML
 • Tema 6. Modelització de processos amb UML

UNITAT DIDÀCTICA III: ANÀLISI DE REQUISITS AVANÇADA

 • Tema 7. Enginyeria de requisits en aplicacions web
 • Tema 8. Modelització avançada

SEMINARI

 • Seminari. Definició del projecte

PRÀCTIQUES

 • Pràctica 1. Diagrama de casos d'ús d'UML
 • Pràctica 2. Especificació de requisits
 • Pràctica 3. Diagrama de classes d'UML
 • Pràctica 4. Diagrama d'activitats d'UML
 • Pràctica 5. Diagrama de seqüència d'UML
 • Pràctica 6. Modelització avançada

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16