SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1030 - Anàlisi de Sistemes d'Informació

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Mètodes d'ensenyament-aprenentatge 

S'utilitzarà una metodologia basada en l'avaluació contínua que fomente al mateix temps l'autonomia de l'alumnat i el treball cooperatiu, de manera que l'objectiu final siga aprendre a aprendre.

Per a fomentar l'autonomia de l'alumnat, aquest ha de preparar diverses lectures o exercicis abans de les sessions de teoria. En aquestes sessions es plantejaran activitats pràctiques sobre els temes preparats amb anterioritat per l'alumnat, i el professorat explicarà els principals continguts de teoria i resoldrà els dubtes que puguen sorgir.

Tant en les sessions de teoria com en els seminaris i les pràctiques es treballarà en grup, utilitzant la tècnica d'estudi de casos amb la finalitat de realitzar un projecte de desenvolupament de programari pel que fa als processos d'enginyeria de requisits i anàlisi d'aquests. En els seminaris s'utilitzaran diferents dinàmiques perquè l’alumnat siga capaç de definir el seu projecte de pràctiques. En les pràctiques s'utilitzaran eines de modelització de sistemes d'informació per a dur a terme l'esmentat projecte.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16