SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1027 - Disseny i Implementació de Sistemes d'informació

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Temari de teoria:

Unitat 1. Disseny de sistemes d'informació

  Tema 1. Disseny de bases de dades relacionals

  Tema 2. Arquitectura i patrons per al disseny de sistemes d'informació

Unitat 2. Disseny i avaluació d'interfícies d'usuari

   Tema 1. Introducció

   Tema 2. Disseny d'interfícies d'usuari

   Tema 3. Avaluació d'interfícies d'usuari

 

Temari de pràctiques: 

Unitat 1. Implementació de bases de dades

Unitat 2. Disseny i implementació de sistemes d'informació basats en la web

 

   

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16