SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1025 - Gràfics i Multimèdia

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 TEMARI TEÒRIC

CONCEPTES BÀSICS  
Tema 1 - Introducció a la informàtica gràfica. 
Tema 2 - Modelització geomètrica I. 
Tema 3 - Transformacions geomètriques. 
Tema 4 - Projeccions. 
Tema 5 - Visibilitat. 

VISUALITZACIÓ REALISTA  
Tema 1 - Il·luminació i ombrejat. 
Tema 2 - Textures. 
Tema 3 - Modelitzció geomètrica II.  

MULTIMÈDIA. APLICACIONS  

Tema 1 -  Multimèdia. Imatge I.

Tema 2 - Multimèdia. Imatge II.

Tema 3 - Multimèdia. Vídeo.

  
TEMARI PRÀCTIC
Tema 0 - Primers passos amb UNITY
Tema 1 - Canviar el món. Tancar atac. Estar segur.
Tema 2 - Comptar els enemics. Potència de tir.
Tema 3 - Malles.
Tema 4 - Camera track. 
Tema 5 - Procediments de generació de terreny.
Tema 6 -  Vertex and fragment shaders.
Tema 7 - Surface shaders
Tema 8 - Projecte: Concepte del joc, el jugador es mou, fent l'ambient.  
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16