Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1025 - Gràfics i Multimèdia

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

45%

Projecte

40%

Avaluació de pràctiques

15%

Criteris de superació


 
La superació de l'assignatura suposarà tindre una nota mínima de 5 sobre 10, tant en l'examen teòric com en el projecte de laboratori. La presentació del treball en grup és una activitat opcional, per la qual cosa no es tindrà en compte com a requisit mínim per a superar l'assignatura.

Es considera que l'alumnat s'ha presentat a l'assignatura si ha realitzat l'examen teòric.

La nota final es calcularà a partir dels percentatges següents:
  • Examen teòric: 45% de la nota final de l'assignatura. Consisteix en la realització d'un examen escrit amb preguntes teòriques i problemes.
  • Projecte: 40% de la nota final de l'assignatura. Per a la realització del projecte, a l'alumnat se li facilitaran els continguts mínims que ha de complir el projecte. S'avaluarà la complexitat d'aquest.
  • Avaluació de les pràctiques: 15% de la nota final de l'assignatura. El treball en grup consisteix en la realització d'un vídeo en el qual cada grup presentarà el joc realitzat en pràctiques. En aquest vídeo, hauran d'aparèixer la descripció del joc, les seues característiques tècniques, les seues mecàniques, un gameplay, i les reflexions de el grup sobre aquest. El grup haurà de realitzar al menys dues tutories amb el professorat per al correcte seguiment del seu treball. El vídeo es mostrarà a classe a la resta d'alumnes de l'assignatura.
Les notes de les parts aprovades en primera convocatòria, es guardaran per a la segona convocatòria.

En segona convocatòria, es mantenen les condicions de superació de l'assignatura, i el càlcul de la nota final de la  manera següent:
  • Examen teòric: 45% de la nota final de l'assignatura.
  • Projecte: 40% de la nota final de l'assignatura.
  • El 15% corresponent a l'avaluació de les pràctiques no és recuperable en aquesta convocatòria.