Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1021 - Sistemes Distribuïts

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques

40%

Avaluació contínua

30%

Exàmen

30%

Criteris de superació

Per superar l'examen cal obtenir 5 punts o més sobre 10. La nota de l'examen aprovat es guarda per a la segona convocatòria.
 
Per superar l'assignatura, tant en primera com en segona convocatòria, cal haver superat l'examen i, a més, obtenir 5 o més punts sobre 10 en sumar les notes ponderades obtingudes en els tres tipus de prova (avaluació contínua, avaluació de pràctiques i examen).
 
Les notes de l'avaluació contínua i de les pràctiques es guarden per a la segona convocatòria. A la segona convocatòria, si un alumne o alumna ha obtingut menys de 2 punts sobre 4 a la nota global de pràctiques pot optar per presentar-se a un examen sobre totes les pràctiques (renunciant a la nota global de pràctiques obtinguda durant el curs) o mantenir la nota obtinguda en les pràctiques durant el curs.
 
Es considerarà presentat a tot aquell alumne o alumna que s'haja presentat a l'examen.