SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1017 - Programació Avançada

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

CLASSES DE TEORIA
Metodologia docent
Exposició dels conceptes teòrics amb exemples on s'aclarisca com usar-los.
Activitats formatives
A l'alumnat se li proposarà una sèrie d'exercicis, alguns dels quals seran resolts en classe. L'alumnat haurà d'aplicar els conceptes teòrics vistos en classe a la resolució dels exercicis proposats.

CLASSES DE LABORATORI
Metodologia docent
L'alumnat disposarà de butlletins de amb l'enunciat de les pràctiques que resoldrà per parelles amb ajuda i supervisió del professorat.
Activitats formatives
A l'alumnat se li proposarà una sèrie de pràctiques perquè pose en pràctica els conceptes teòrics vistos en classe. El grup format per la parella d'alumnes ha d'entregar les pràctiques per a la seua revisió. La nota obtinguda en cada una de les pràctiques serà la mateixa per a cada un dels alumnes que formen parella, i formarà part de la nota final de l'assignatura.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16