SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1015 - Introducció a Xarxes

Curs 2 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

EI1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EI1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EI1003 - Programació I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EI1004 - Estructura de Computadors

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EI1005 - Anglès (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

EI1006 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EI1007 - Física

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EI1008 - Programació II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

EI1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16