SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1013 - Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Temari de teoria

Tema 1: Aspectes avançats de Java

 • Introducció a l'herència en Java. La classe Object
 • Interfícies
 • Programació genèrica

Tema 2: Ús d'estructures de dades linials

 • El tipus llistat. Especificació i ús
 • Variants del tipus llistat. Piles i cues
 • El tipus conjunt. Especificació i ús
 • Cues amb prioritat
 • Mecanismes d'ordenació
 • El tipus diccionari
 • Iteradors
 • Introducció a l'anàlisi de cost amortitzat

Tema 3: Implementació d'estructures de dades lineals

 • Implementacions del tipus llista
 • Taules de dispersió
 • Implementació de conjunts

Tema 4: Arbres

 • Arbres binaris
 • Arbres binaris de recerca
 • Monticles i cues de prioritat

Tema 5: Grafs

 • Concepte i aplicacions
 • Implementacions del tipus graf
 • Recorreguts

Tema 6: Fitxers

 • Lectura i escriptura de fitxers de text
 • Lectura i escriptura de fitxers binaris
 • Fitxers d'objectes. Serialització
 • Fitxers binaris d'accés directe

Temari de laboratori

Durant les sessions de laboratori es proposaran una serie d'exercicis pràctics de programació dins els quals s'aplicaran els conceptes del temari de toria.


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16