SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. Coneixement d'articles d'investigació de l'àmbit de la informàtica/matemàtica computacional i gramàtica nivell Upper-intermediate.
2. Presentacions sobre l'àmbit de la informàtica/matemàtica computacional.

Se seguirà un dossier que conté diversos textos relacionats amb la informàtica, i diverses tasques dissenyades per a alumnat que necessita comprendre i usar l'anglès de la informàtica per als seus estudis o treballs. Aquest dossier estarà disponible en l'Aula Virtual i inclourà els següents temes:
1. Engegada.
2. Comprar un ordinador.
3. La constant evolució de la informàtica.
4. Activitats de conversa.
5. Activitats de vocabulari.
6. Activitats en línia.
7. Programes informàtics.
8. Pirates de Silicon Valley.
9. La informàtica demà.
10. Pràctica per a l'examen escrit.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16