SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Les activitats d'avaluació es distribuiran de la manera següent :

Tipus de Prova

Descripció i pes relatiu

Examen

Examen realitzat al finalitzar el semestre: màxim 60 punts.

Total: màxim 60 punts

 

Avaluació contínua


 

Avaluació dels treballs escrits elaborats a partir dels temes tractats en els seminaris: máxim  7.5 punts .

Avaluació individual de les competències adquirides en els seminaris: màxim 7.5 punts

Realització d'una prova escrita intermèdia, convenientment anunciada, que cobrirà els primers temes:  màxim 12.5 punts ·

Realització d'una prova escrita intermèdia, convenientment anunciada, que cobrirà els ultims temes:  màxim 12.5 punts ·

Total: màxim 40 punts

 

Total: màxim 100 punts

 Per a superar l'assignatura serà necessari obtindre al  menys 50 punts entre totes les activitats.

  • Es considerarà que un alumne s'ha presentat a una assignatura quan haja optat almenys al 60% de la seua qualificació, açò és, sempre que es presente a l'examen realitzat al finalitzar el semestre.

  • A la segona convocatoria se mantindrà la nota de la avaluació continua i sols se avaluarà la part del examen 60%.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16