SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual

Professorat i llengües docents

Grup A
TUTORIES
Raúl Izquierdo Escrig

Raúl Izquierdo Escrig

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Pedro Rosado Castellano

Pedro Rosado Castellano

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Octavio Bernad Ros

Octavio Bernad Ros

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Iván Cervera González

Iván Cervera González

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Ruben Bodí Comins

Ruben Bodí Comins

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Néstor Aparicio Marín

Néstor Aparicio Marín

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Julio Serrano Mira

Julio Serrano Mira

Valencià: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Gracia María Bruscas Bellido

Gracia María Bruscas Bellido

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
María Carmen González Lluch

María Carmen González Lluch

Valencià: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Víctor Roda Casanova

Víctor Roda Casanova

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Alfonso Porcar Ramos

Alfonso Porcar Ramos

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Julio José Suay Antón

Julio José Suay Antón

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
María Rosario Vidal Nadal

María Rosario Vidal Nadal

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Vicente Chulvi Ramos

Vicente Chulvi Ramos

Valencià: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Julia Galán Serrano

Julia Galán Serrano

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
María Dolores Bovea Edo

María Dolores Bovea Edo

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Joaquín Ángel Martínez Moya

Joaquín Ángel Martínez Moya

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Maria del Mar Carlos Alberola

Maria del Mar Carlos Alberola

Valencià: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Jorge Manuel Barrera Marzá

Jorge Manuel Barrera Marzá

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Marta Royo González

Marta Royo González

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
José Feliciano Fuentes Ballesteros

José Feliciano Fuentes Ballesteros

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Verónica Gracia Ibáñez

Verónica Gracia Ibáñez

Valencià: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Clemente Martin Branchadell

Clemente Martin Branchadell

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Francisco Javier Andrés de la Esperanza

Francisco Javier Andrés de la Esperanza

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Estefanía Lidón Sánchez Safont

Estefanía Lidón Sánchez Safont

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Javier Cepriá Bernal

Javier Cepriá Bernal

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
Margarita Vergara Monedero

Margarita Vergara Monedero

Castellà: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories
María Jesús Agost Torres

María Jesús Agost Torres

Valencià: TUTORIES 1

Semestre 2

Tutories