SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1028 - Sistemes Intel·ligents

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Sessions teòriques presencials amb tot el grup: classe magistral.
Ensenyaments pràctics en laboratori, presencials en grup reduït, amb l'ús de diverses aplicacions de
programari i maquinari.
Seminaris presencials en grup reduït en què es practicaran els conceptes vistos en les sessions
teòriques.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16