SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1013 - Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica


La metodología didàctica de l'assignatura se centra en l'aprenentatge de l'alumnat. L'adquisició de les competències està en funció, fonamentalment, de l'aprofitament per l'alumnat de les activitats dutes a terme, tant en les hores presencials com en les no presencials.

Les sessions presencials de teoria es dedicaran a introduir els conceptes fonamentals del temari i a la resolució de problemes, part dels quals hauran de ser resolts per l'alumnat de manera no presencial.

Les sessions de laboratori es dedicaran al desenvolupament d'una sèrie de pràctiques que aplicaran i complementaran els conceptes introduïts en teoria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16