Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1003 - Programació I

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IB03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

IB04 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

Resultats d'aprenentatge

Traduir algoritmes elementals expressats en llenguatge natural a funcions correctes acompanyades de bateries de prova senzilles. (IB03)

Justificar la necessitat dels llenguatges de programació. (IB04)

Implementar programes que manegen cadenes, vectors, registres i matrius. (IB04)

Implementar programes que facen ús d’estructures de selecció (possiblement niades): sentències condicional i sentències de selecció múltiple. (IB04)

Implementar programes que facen ús d’estructures de control de repetició (possiblement niades i en combinació amb estructures de selecció): bucles amb condició de parada i bucles amb variable de control d’iteració. (IB04)

Implementar programes capaços de realitzar accions d’entrada/eixida línia a línia sobre fitxers de text. (IB04)

Implementar programes amb classes senzilles que definisquen atributs i mètodes. (IB04)

Implementar funcions sense paràmetres i amb paràmetres i amb valor de retorni sense. (IB04)

Explicar els conceptes de tipus, valor i variable. (IB04)

Explicar el concepte d’algoritme. (IB03)

Escriure expressions aritmètiques en un llenguatge de programació usant correctament precedència d’operadors, associativitat i aritat. (IB04)

Efectuar càlculs que requerisquen emmagatzemament de resultats intermedis en variables atenent a un ús correcte dels tipus. (IB04)

Diferenciar entre interpretació i compilació. (IB04)