SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EM1046 - Revisió i Certificació d'Instal·lacions

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les activitats presencials inclouen:

• Ensenyaments teòrics: Lliçó magistral i Estudi de casos

• Ensenyaments pràctics (laboratori): Treball de laboratori i Estudi de casos

Les activitats no presencials es desenvolupen mitjançant l'estudi individual de l'estudiantat i les tasques pròpies de l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16