Temari

Temari

En les classes de teoria es desenvoluparà el següent temari:

       Capítol

       

         Tema

1. Conceptes fonamentals de nanotecnologia

1.1 Introducció

1.2 Àtoms i llum

1.3 Funció d’ona de la matèria

1.4 Bandes d’energia en sòlids

2. Propietats de les nanostructures

             (I com mesurar-les).

2.1 Propietats elèctriques

2.2 Propietats òptiques

2.3 Propietats optoelectròniques

2.4 Propietats magnètiques

2.5 Microscòpia

3. Nanofabricació

3.1 Mètodes “Bottom up”

3.2 Mètodes “Top down”. El transistor

4. Applicacions de la nanotecnologia

4.1 Foto i electrocàlisi

4.2 Electrocromisme

4.3 Cèl·lules solars

4.4 LEDs

4.5 Polímers conductors

4.6 Bateries i supercondensadors

4.7 Nanosensors

4.8 Informàtica quàntica

4.9 Grafè

4.10 Piezoelèctrics i nanoimpressió

En les sessions de laboratori es realitzaran les següents pràctiques:

      1.  Preparació de TiO2 films (dues sessions)

      2. Fotocatàlisi

      3. Electrocromisme

      4. Cèl·lules solars