SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

ET1027 - Ampliació de Física

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Tema 1. Termodinàmica avançada
 
      - Conceptes introductoris.
 
      - Lleis de la termodinàmica.
 
      - Aplicacions.
 
Tema 2. Mecànica analítica
 
      - Formulació lagrangiana: coordenades generalitzades
 
      - Formulació hamiltoniana: coordenades i moments generalitzats.
 
Tema 3. Electromagnetisme
 
     - El camp electrostàtic en el buit i en la matèria.
 
     - El camp magnetostàtic en el buit i en la matèria.
 
     - Electrodinàmica. Equacions de Maxwell i ones.
 
Tema 4. Física moderna.
 
      - Física estadística.
 
     - Mecànica ondulatòria.
 
Temari de pràctiques de laboratori
 
     Pràctica 1. Coeficient adiabàtic / Màquina tèrmica
 
     Pràctica 2. La llum com a ona electromagnètica: interferència i difracció
 
     Pràctica 3. Determinació de la constant de Planck emprant díodes emissors de llum.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16