SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

ET1022 - Mètodes Matemàtics

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura s'impartirà segons el següent model.
 
1. Ensenyaments teòrics en què, d'una banda, mitjançant el mètode de la lliçó magistral, s'exposaran els continguts teòrics fonamentals de l'assignatura. També es resoldran per part del professorat problemes relacionats amb els continguts teòrics de la matèria.
 
2. Ensenyaments pràctiques en què l'estudiantat ha de resoldre directament i mitjançant l'ús d'eines informàtiques adequades (desenvolupades segons casos per ell) problemes relacionats amb la matèria.
 
3. Tutories en les quals l'estudiantat podrà consultar amb el professorat aquells aspectes relacionats amb la matèria en què requerisca aclariments, ajuda, etc.
 
4. Estudi personal dels i de les alumnes. Aspecte absolutament necessari per al bon desenvolupament de la matèria.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16