SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

ET1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

  1. Fonaments informàtics per l'enginyeria

1.1. Introducció

1.2. Estructura d'un computador

1.3. Sistemes operatius

1.4 Representació de la informació

1.5 Bases de dades

1.6 Aplicacions en enginyeria

2.    Programació d'ordinadors

2.1. Introducció al llenguatge de programació

2.2. Calculadora vectorial i matricial

2.3. Gràfics bidimensionals

2.4. Funcions

2.5. Estructures condicionals

2.6. Bucles

2.7. Resolució de problemes

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16