SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

EQ1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 1 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 5 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 2 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 5 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 1 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 1 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 1 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 3 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1012 - Ampliació de Química (Química)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 3 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1013 - Termodinàmica Aplicada

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1015 - Fonaments d'Enginyeria Química

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1016 - Química de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 4 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1018 - Electrotècnia i Electrònica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1019 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1020 - Operacions Bàsiques de Transmissió de Calor

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1021 - Enginyeria de la Reacció Química

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1025 - Experimentació en Enginyeria Química I

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1026 - Fonaments de Màquines i Estructures

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1027 - Tecnologia del Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1028 - Operacions de Separació II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1029 - Processos Químics Industrials

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1030 - Reactors Químics i Bioquímics

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1031 - Projectes d'Enginyeria

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 7 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1032 - Experimentació en Enginyeria Química II

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1033 - Operacions Bàsiques de Tractament de Sòlids

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

4,5 2 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

6 0 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1035 - Simulació i Optimització de Processos

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 1 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1037 - Seguretat i Higiene Industrial

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 2 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 3 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1039 - Operacions de Separació Especials

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 1 38
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 1 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1041 - Processos Biotecnològics

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 1 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1042 - Processat dels Materials Ceràmics

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 1 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1043 - Tecnologia del Petroli i Petroquímica

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 1 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

EQ1044 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 14 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16