SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

20%

Criteris de superació

- Examen escrit 40% (nota mínima: 5).

- Carpeta d'aprenentatge i/o dossiers 40% (nota mínima: 5).

- Entrevista de tutorització (seguiment de les activitats) 20% (sense nota mínima).


Es considerarà que l'estudiant utilitza la convocatòria si presenta a supervisió el 60% o més de les activitats obligatòries de l'assignatura.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16