SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CS1016 - Introducció al Dret Processal

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen oral

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació


S'entendrà presentat l'estudiant o l'estudianta que comparega el dia de l'examen oral (teóric). 

  L'estudiant o estudianta ha d'haver superat amb un 3 (sobre un total de 7 punts) l'examen oral teòric per a poder, almenys, realitzar l'examen pràctic.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16