SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Activitats

Metodologia

Ensenyaments teòrics

Lliçó magistral (ús de material audivisual i formulació de preguntes)

Ensenyaments pràctics (problemes)

Visionat de material audiovisual

Discusions en grup

Ensenyaments pràctics (laboratoris)

Visionat de material audiovisual i experiencial

Discusions grupals

Tutories

Supervisió - Elaboració d'un treball acadèmic (grups de cinc persones)

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16