Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 6 crèdits)

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

DR1033 - Procediments Tributaris

DR1038 - Sociologia Jurídica

DR1041 - Noves Tecnologies i Drets Fonamentals

DR1042 - Dret dels Mercats Financers

DR1043 - Institucions Processals d'Execució i Cautela

DR1044 - Dret Penitenciari

DR1046 - Dret del Consum

DR1047 - Dret del Medi Ambient

DR1048 - Introducció a l'Administració d'Empreses

DR1049 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals

DR1050 - Introducció a la Comptabilitat i a les Finances

Assignatures

Diplomatura en Ciències Empresarials

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

C01 - Administració d'Empreses

DR1048 - Introducció a l'Administració d'Empreses

Reconeixement

C02 - Comptabilitat Financera I

DR1050 - Introducció a la Comptabilitat i a les Finances

Reconeixement

C04 - Dret Empresarial I

C31 - Dret de la Competència i de la Propietat Industrial

DR1017 - Dret Mercantil I

Reconeixement

C07 - Introducció a l'Economia

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

C17 - Comptabilitat de Costos I

DR1050 - Introducció a la Comptabilitat i a les Finances

Reconeixement

C29 - Dret Bancari i del Mercat de Valors

DR1042 - Dret dels Mercats Financers

Reconeixement

C32 - Dret de la Seguretat Social

C33 - Dret del Treball

DR1028 - Dret del Treball i de la Seguretat Social

Reconeixement
Diplomatura en Gestió i Administració Pública

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

400 - Comptabilitat

DR1050 - Introducció a la Comptabilitat i a les Finances

Reconeixement

401 - Dret Administratiu I

402 - Dret Administratiu II

445 - Pràctiques Administratives

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

DR1019 - Dret Administratiu. Part Especial

Reconeixement

403 - Dret Constitucional I

404 - Dret Constitucional II

407 - Estructures Polítiques i Administratives I

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

447 - Dret del Consumidor

DR1046 - Dret del Consum

Reconeixement
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

D10 - Introducció a l'Economia

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

D24 - Seguretat en el Treball i Acció Social en l'Empresa I

D36 - Seguretat en el Treball i Acció Social en l'Empresa II

DR1049 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals

Reconeixement
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

RC08 - Introducció a la Comptabilitat Financera

DR1050 - Introducció a la Comptabilitat i a les Finances

Reconeixement

RC17 - Seguretat en el Treball i Acció Social en l'Empresa I

RC18 - Seguretat en el Treball i Acció Social en l'Empresa II

DR1049 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals

Reconeixement

RC19 - Comptabilitat de Costos

DR1050 - Introducció a la Comptabilitat i a les Finances

Reconeixement

RC51 - Habilitats Socials per a la Negociació i Mediació

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement
Diplomatura en Turisme

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

712 - Introducció a l'Economia

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement
Grau en Administració d'Empreses

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement
Grau en Comunicació Audiovisual

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement
Grau en Criminologia i Seguretat

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CS1008 - Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (Idioma Modern)

DR1009 - Anglès Jurídic (Idioma Modern)

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

CS1011 - Dret Penal I: Part General

DR1011 - Dret Penal I: Part General

Reconeixement

CS1016 - Introducció al Dret Processal

DR1016 - Introducció al Dret Processal

Reconeixement

CS1018 - Dret Penal II: Part Especial

DR1018 - Dret Penal II: Part Especial

Reconeixement

CS1023 - Dret Processal Penal

DR1023 - Dret Processal Penal

Reconeixement

CS1026 - Investigació Processal del Crim

DR1031 - Dret Probatori

Reconeixement

CS1029 - Teoria i Execució de la Pena

DR1044 - Dret Penitenciari

Reconeixement
Grau en Criminologia i Seguretat (Pla de 2020)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

CS2008 - Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (Idioma Modern)

DR1009 - Anglès Jurídic (Idioma Modern)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

CS2011 - Dret Penal I: Part General

DR1011 - Dret Penal I: Part General

Reconeixement

CS2016 - Introducció al Dret Processal

DR1016 - Introducció al Dret Processal

Reconeixement

CS2018 - Dret Penal II: Part Especial

DR1018 - Dret Penal II: Part Especial

Reconeixement

CS2023 - Dret Processal Penal

DR1023 - Dret Processal Penal

Reconeixement

CS2026 - Investigació Processal del Crim

DR1031 - Dret Probatori

Reconeixement

CS2029 - Teoria i Execució de la Pena

DR1044 - Dret Penitenciari

Reconeixement
Grau en Economia

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement
Grau en Finances i Comptabilitat

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement
Grau en Gestió i Administració Pública

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

GA1210 - Dret Administratiu. Sistematització, Fonts i Organització

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement
Grau en Periodisme

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement
Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement
Grau en Turisme

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

A01 - Comptabilitat I

DR1050 - Introducció a la Comptabilitat i a les Finances

Reconeixement

A04 - Economia de l'Empresa

DR1048 - Introducció a l'Administració d'Empreses

Reconeixement

A06 - Introducció a la Comptabilitat

DR1050 - Introducció a la Comptabilitat i a les Finances

Reconeixement

A17 - Comptabilitat II

DR1050 - Introducció a la Comptabilitat i a les Finances

Reconeixement
Llicenciatura en Dret (Pla de 1991)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

B01 - Dret Civil I

B11 - Teoria del Dret

DR1002 - Teoria del Dret i Introducció al Dret Civil

Reconeixement

B02 - Dret Civil II

DR1020 - Drets Reals

Reconeixement

B03 - Dret Comunitari

DR1015 - Institucions i Dret de la Unió Europea

Reconeixement

B04 - Dret Constitucional I

B05 - Dret Constitucional II

B28 - Dret Constitucional III

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

DR1013 - Organització Constitucional de l'Estat

Reconeixement

B06 - Dret Internacional Públic

DR1014 - Dret Internacional Públic

Reconeixement

B07 - Dret Romà

DR1004 - Dret Romà (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Reconeixement

B09 - Economia Política

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

B10 - Història del Dret Espanyol

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

B25 - Dret Administratiu I

B47 - Dret Administratiu II

B48 - Dret Administratiu III

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

DR1019 - Dret Administratiu. Part Especial

Reconeixement

B25 - Dret Administratiu I

B47 - Dret Administratiu II

B48 - Dret Administratiu III

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

DR1019 - Dret Administratiu. Part Especial

Reconeixement

B25 - Dret Administratiu I

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

B26 - Dret Civil III

DR1012 - Obligacions i Contractes

Reconeixement

B29 - Dret Jurisdiccional I

DR1016 - Introducció al Dret Processal

Reconeixement

B30 - Dret Penal I

DR1011 - Dret Penal I: Part General

Reconeixement

B31 - Dret Penal II

DR1011 - Dret Penal I: Part General

Reconeixement

B31 - Dret Penal II

DR1018 - Dret Penal II: Part Especial

Reconeixement

B49 - Dret Civil V

B50 - Dret Civil VI

DR1024 - Dret de Família i Successions

Reconeixement

B51 - Dret del Treball I

B77 - Dret del Treball II

DR1028 - Dret del Treball i de la Seguretat Social

Reconeixement

B52 - Dret Eclesiàstic de l'Estat

DR1006 - Dret Eclesiàstic de l'Estat (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Reconeixement

B53 - Dret Jurisdiccional II

DR1021 - Dret Processal Civil

Reconeixement

B54 - Dret Jurisdiccional III

DR1023 - Dret Processal Penal

Reconeixement

B55 - Dret Mercantil I

DR1017 - Dret Mercantil I

Reconeixement

B56 - Dret Mercantil II

DR1022 - Dret Mercantil II

Reconeixement

B57 - Anglès Jurídic

DR1009 - Anglès Jurídic (Idioma Modern)

Reconeixement

B63 - Dret Penal Econòmic

DR1032 - Dret Penal Econòmic

Reconeixement

B65 - Dret Probatori

DR1031 - Dret Probatori

Reconeixement

B66 - Dret Urbanístic

DR1039 - Dret Urbanístic

Reconeixement

B78 - Dret Financer I

DR1025 - Dret Financer I

Reconeixement

B79 - Dret Financer II

DR1027 - Dret Financer II

Reconeixement

B80 - Dret Internacional Privat

DR1026 - Dret Internacional Privat

Reconeixement

B81 - Filosofia del Dret

DR1008 - Filosofia del Dret (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Reconeixement

B96 - Dret Internacional Tributari

DR1045 - Dret Tributari Internacional

Reconeixement
Llicenciatura en Dret (Pla de 2002)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

RB01 - Dret Civil I

RB06 - Teoria del Dret

DR1002 - Teoria del Dret i Introducció al Dret Civil

Reconeixement

RB02 - Dret Constitucional I

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RB03 - Dret Romà

DR1004 - Dret Romà (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Reconeixement

RB04 - Economia Política i Hisenda Pública

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RB05 - Història del Dret Espanyol

DR1003 - Història del Dret (Història)

Reconeixement

RB07 - Dret Civil II

DR1012 - Obligacions i Contractes

Reconeixement

RB08 - Dret Constitucional II

DR1013 - Organització Constitucional de l'Estat

Reconeixement

RB09 - Dret Eclesiàstic de l'Estat

DR1006 - Dret Eclesiàstic de l'Estat (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Reconeixement

RB10 - Dret Internacional Públic

DR1014 - Dret Internacional Públic

Reconeixement

RB11 - Dret Penal I

DR1011 - Dret Penal I: Part General

Reconeixement

RB12 - Institucions de Dret Comunitari

DR1015 - Institucions i Dret de la Unió Europea

Reconeixement

RB13 - Introducció al Dret Processal

DR1016 - Introducció al Dret Processal

Reconeixement

RB14 - Dret Administratiu I

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

RB15 - Dret Civil III

DR1020 - Drets Reals

Reconeixement

RB16 - Dret del Treball i de la Seguretat Social

DR1028 - Dret del Treball i de la Seguretat Social

Reconeixement

RB17 - Dret Mercantil I

DR1017 - Dret Mercantil I

Reconeixement

RB18 - Dret Penal II

DR1018 - Dret Penal II: Part Especial

Reconeixement

RB19 - Dret Processal I

DR1021 - Dret Processal Civil

Reconeixement

RB20 - Dret Administratiu II

DR1019 - Dret Administratiu. Part Especial

Reconeixement

RB21 - Dret Civil IV

DR1024 - Dret de Família i Successions

Reconeixement

RB22 - Dret Financer I

DR1025 - Dret Financer I

Reconeixement

RB23 - Dret Mercantil II

DR1022 - Dret Mercantil II

Reconeixement

RB24 - Dret Processal II

DR1023 - Dret Processal Penal

Reconeixement

RB25 - Dret Financer II

DR1027 - Dret Financer II

Reconeixement

RB26 - Dret Internacional Privat

DR1026 - Dret Internacional Privat

Reconeixement

RB27 - Dret Mercantil III

DR1029 - Dret Mercantil III

Reconeixement

RB28 - Filosofia del Dret

DR1008 - Filosofia del Dret (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Reconeixement

RB30 - Pràcticum II

DR1051 - Pràctiques Externes

Reconeixement

RB31 - Administració d'Empreses

DR1048 - Introducció a l'Administració d'Empreses

Reconeixement

RB33 - Dret de Danys

DR1040 - Dret de Danys

Reconeixement

RB37 - Dret Privat Romà

DR1037 - Fonaments Romanístics del Dret de Successions

Reconeixement

RB41 - Fonts i Institucions de Dret Foral Valencià

DR1034 - Història del Dret Foral Valencià

Reconeixement

RB45 - Organitzacions Internacionals

DR1035 - Organitzacions Internacionals

Reconeixement

RB55 - Dret Penitenciari

DR1044 - Dret Penitenciari

Reconeixement

RB56 - Dret Probatori

DR1031 - Dret Probatori

Reconeixement

RB57 - Dret Urbanístic

DR1039 - Dret Urbanístic

Reconeixement

RB61 - Procediments Tributaris

DR1033 - Procediments Tributaris

Reconeixement

RB66 - Dret Bancari i del Mercat de Valors

DR1042 - Dret dels Mercats Financers

Reconeixement

RB68 - Dret de la Distribució, Logística i Transport

DR1030 - Dret de la Navegació i del Transport

Reconeixement

RB71 - Dret del Comerç Internacional

DR1036 - Dret del Comerç Internacional

Reconeixement

RB73 - Dret del Medi Ambient

DR1047 - Dret del Medi Ambient

Reconeixement

RB76 - Dret Penal Econòmic

DR1032 - Dret Penal Econòmic

Reconeixement

RB97 - Anglès per a Ciències Jurídiques

DR1009 - Anglès Jurídic (Idioma Modern)

Reconeixement