DR1039 - Dret Urbanístic

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

I. El Dret urbanístic.

II. El Dret urbanístic valencià.

III. L'habitatge i l'edificació.