SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1037 - Fonaments Romanístics del Dret de Successions

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Tema 1: La família romana.

1- Evolució social i jurídica de les principals institucions del Dret de família des de l'època primitiva fins a l'imperi.

Tema2: Dret de Successions en època arcaica.

1- La Llei de les XII Taules: Successió testada i intestada.

Tema 3: Dret de Successions en època clàssica.

1- Successió abintestato: Bonorum possessio.

2- Successió testada: Algunes disposicions que modifiquen el règim successori testamentari de la Llei XII Taules.

Tema 4: Dret de Successions en època justinianea.

1- Reformes justinianees

Tema 4: Recepció del Dret de Successions en els distints Drets forals.

1- Dret foral català

2- Dret foral valencià.

Tema 5: Recepció del Dret de Successions en Dret comú.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16