Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1036 - Dret del Comerç Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. El marc previ (I): la mundialització de l'economia.
I. Perspectives en presència.
II.Incidència i fonaments.
III. Moviments de rebuig. La crisi actual del sistema.

Tema 2. El marc previ (II): el vessant institucional.
I. En el pla multilateral: sistema GATT/OMC.
II. Comerç internacional i processos regionals d'integració.
III. Referència especial a la Unió Europea.

Tema 3. El marc previ (III): la tutela de les condicions del mercat.
I. En el sector de la lliure competència.
II. En el sector del mercat de valors.
III. En el sector de la propietat industrial i intel·lectual.
IV. Lluita contra la corrupció en les transaccions internacionals.

Tema 4. Subjectes del comerç internacional.
I. Empresari individual.
II. Societats mercantils. Joint ventures.
III. Referència especial a les societats en la UE.

Tema 5. La contractació internacional (I).
I. En general.
II. Conveni de Roma sobre llei aplicable a les obligacions contractuals.
III. La compravenda internacional de mercaderies. Convenció de Viena de 1980.

Tema 6. La contractació internacional (II).
I. Referència als INCOTERMS.
II. Altres modalitats contractuals.
III. Les garanties contractuals internacionals.
IV. Mitjans de cobrament i pagament internacionals.

Tema 7. L'arbitratge comercial internacional.
I. Aspectes generals.
II. Regulació estatal i de font internacional.
III. Reconeixement i execució a Espanya de laudes estrangers.

Tema 8. Els nous plantejaments: impacte dels drets humans.
I. Referència a la responsabilitat social corporativa.
II. Els litigis transnacionals sobre drets humans: pràctica de l'Alien Tort Claims Act enfront de les empreses multinacionals.
III. Sancions econòmiques internacionals i protecció de drets humans.