Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1036 - Dret del Comerç Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Hi ha dues vies per superar l'assignatura:

-La primera consistirà en una avaluació contínua, havent d'assistir i intervenir en les classes, i presentar i exposar casos i treballs relacionats amb el temari de la disciplina. Aquests casos pràctics i treballs es podran realitzar en grups de fins a tres alumnes

-La segona consistirà a superar un examen per escrit que es compondrà de tres preguntes a triar dos, cadascuna de les quals es valorarà en quatre punts, més la resolució d'un cas pràctic o comentari de text que es valora en dos punts.

Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima total de cinc. 

La nota obtinguda en les pràctiques, resolució de casos, treballs acadèmics, o activitats similars, es guarden per a la segona convocatòria.