SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1025 - Dret Financer I

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica de l'assignatura s'orienta a la formació de l'estudiantat en competències professionals i científiques, combinant diverses tècniques docents que propiciïn la participació i implicació dels estudiants en el procés d'aprenentatge. L'exposició del contingut teòric del programa, es complementarà amb la realització i presentació de casos pràctics i de treballs per part dels estudiants, que exigirà la consulta de bibliografia i fonts documentals, tasca fonamental per fomentar el treball autònom i el seu aprenentatge. Aquestes activitats s'ampliaran amb la celebració de seminaris o jornades d'alguns aspectes abordats en el programa de l'assignatura.

En el curs 2020/2021, en funció de les restriccions sanitàries a la realització d'activitats presencials algunes de les activitats es poder realitzar en modalitat en línia, mitjançant materials multimèdia o classes i tutories per videoconferència.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16