SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1025 - Dret Financer I

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

38 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E12 - Capacitat per a analitzar l’ordenament financer espanyol i interpretar i aplicar les normes jurídiques que l’integren.

G2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

G7 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Interpretar el règim jurídic dels ingressos i despeses públiques d’acord amb els principis constitucionals rectors de l’ordenament financer.

Identificar i analitzar un problema de dret financer per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments bàsics en l’àmbit del dret financer.

Conèixer el règim jurídic dels ingressos i despeses públics

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16