SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1022 - Dret Mercantil II

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia combinarà l'exposició dels continguts teòrics amb la realització d'exercicis pràctics en la classe, sense perjudici d'altres activitats que els professors de cada grup puguen determinar. Existirà un aula virtual de l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16