Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1020 - Drets Reals

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

TEMA 1. DRETS REALS

1.1. Concepte

1.2. Caràcters

1.3. Classes

1.4. Drets reals reconeguts en la legislació espanyola

 

TEMA 2. LA POSSESSIÓ

2.1. Concepte i fonament

2.2. Funció i naturalesa jurídica

2.3. Classes

2.4. Adquisició, conservació i pèrdua

2.5. Efectes

2.6. Tutela

 

TEMA 3. DRET DE PROPIETAT

3.1. Concepte i fonament

3.2. Contingut

3.3. Accions protectores

 

TEMA 4. LA FUNCIÓ SOCIAL DE LA PROPIETAT

4.1. Significat

4.2. Limitacions

4.3. Relacions de veïnat

 

TEMA 5. MODES D'ADQUIRIR EL DOMINI

5.1. Concepte

5.2. Teoria de títol i mode

5.3. L'ocupació

 

TEMA 6. L'ACCESSIÓ

6.1. Concepte i naturalesa jurídica

6.2. Examen de l'accessió contínua

6.3. Referència a l'accessió invertida

 

TEMA 7. USUCAPIÓ

7.1. Concepte, requisits i efectes

7.2. Modes de perdre el domini

7.3. Adquisicions a non Domino

 

TEMA 8. LA COMUNITAT DE BÉNS

8.1. Concepte i classes

8.2. El condomini

 

TEMA 9. PROPIETAT HORITZONTAL

9.1. Concepte i naturalesa

9.2. Constitució

9.3. Contingut

9.4. Organització

9.5. Extinció

 

TEMA 10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

10.1. Conceptes generals

10.2. Règim Jurídic

 

TEMA 11. USDEFRUIT

11.1. Concepte i naturalesa

11.2. Constitució

11.3. Extinció

11.4. Drets d'ús i d'habitació

 

TEMA 12. SERVITUDS

12.1. Concepte, caràcters i classes

12.2. Estructura, forma i contingut

12.3. Extinció

12.4. Servituds legals

 

TEMA 13.  DRETS REALS DE GARANTIA

13.1. Concepte

13.2. Classes: Penyora, hipoteca i anticresi

 

TEMA 14. CENS I DRET DE SUPERFÍCIE

14.1. Concepte

14.2. Tipus de cens. Emfiteusi

14.3. Dret de superfície

 

TEMA 15. DRETS REALS D'ADQUISICIÓ

15.1. Concepte i tipus

15.2. Retracte

 

TEMA 16: DRET IMMOBILIARI REGISTRAL

16.1. Conceptes

16.2. El registre de la propietat

16.3. Principis hipotecaris

16.4. La fe pública registral: art. 34 LH

16.5. Usucapió i registre de la propietat

16.6. Prescripció extintiva i registre de la propietat

16.7. Anotació preventiva