SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1013 - Organització Constitucional de l'Estat

Curs 2 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

- Exposició teòrica per part del professorat de continguts del programa.
- Lectures i realització d'exercicis preparatoris de les classes.
- Presentació de casos pràctics per part dels estudiants.
- Realització de debats i discussions sobre matèries del programa.
- Treball en equip.
- Tutorització per al desenvolupament dels treballs.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16