SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1012 - Obligacions i Contractes

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen oral

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

70 % Examen
30 % Resolució de casos


L´assignatura consta de dues parts: Dret d´Obligacions i Dret de Contractes. Per a aprovar cal obtenir una nota mitja d´almenys cinc sobre deu entre les dues parts, i a més a més, haver obtingut, com a mínim, un tres sobre deu en cada una d´elles. La nota de l'avaluació contínua no és recuperable en segona convocatòria.

L´alumne es considerarà presentat quan faça l´examen.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16