SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

1.    Introducció a la mediació. 

       1.1.   Definició de mediació

       1.2.    De l'heterocomposició a l'autocomposició.

       1.3.    Legislació 

2.    El conflicte.

       2.1.  Sistemes tradicionals de gestió de conflictes.

       2.2.  Mètodes de resolució complementária de conflictes.

       2.3.  Models, elements i estils personals d’afrontament.

       2.4.  Diagnosi del conflicte.

3.     Mediació. models, escoles i tècniques

       3.1.  Models d'intervenció en mediació: Harvard, transformativa i circular narrativa.

       3.2.  El paper de la persona mediadora

       3.3.  Fases del procés.

       3.4.  Recursos en mediació.

       3.5.  Comediació 

       3.6.  La mediació i la justícia.

       3.7.  Beneficis de la mediació 

 4. Ferramentes en mediació: La comunicació. 

       4.1.  Elements, models, elements, tècniques, estils personals.

       4.2.  La comunicació en mediació

5.     Negociació.

       5.1.  Estils culturals de negociar.

       5.2.  Negociació competitiva i col·laborativa, tècniques.

       5.3.  Preparació de la negociació.

6.    Àmbits de aplicació de la mediació     

 
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16